Úpravy a rozšíření vodního biotopu a instalace výukového mobiliáře v prostoru školní certifikované biozahrady ZŠ Přerov,Trávník 27

Projekt byl finančně podpořen z Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálníhovzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2017. Výše finanční podpory 25 500 Kč.     

Projekt byl realizován na základě provedené analýzy školy v rámci programu Ekoškola. Řešil téma: "Prostředí školy a Voda" a aktuálně zejména potřebu provedení kompletní rekonstrukce zahradního jezírka a navazující Dešťové zahrady. Umožnil žákům realizovat navrhované úpravy na provedení rekonstrukce a rozšíření stávajícího zahradního jezírka využívaného jako zásobárna dešťové vody. Jezírko je cenným biotopem obývaným velkým množstvím živočichů a je pravidelně využíváno k výukovým aktivitám.